Noutăţi

08.04.2024 -16:32

04.04.2024 – 15:42

28.03.2024 – 15:32

Anunt de participare la procedura proprie de atribuire a contractului de servicii de catering (suport alimentar) pentru prescolarii si elevii din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Mihaesti, judetul Arges in cadrul Programului National “Masa sanatoasa”.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Descarcati formular persoane fizice aici

Descarcati formular persoane juridice aici

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Cum sa te autorecenzezi pas cu pas:

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.


Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Anunt licitatie inchiriere spatiu Anexa Camin Cultural Mihaesti

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Anunt Recensamant

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Buget 2022

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Vă aducem la cunostinta ca a fost elaborata varianta consultativa a Strategiei de Dezvoltare Locala a Comunei Mihaesti pentru perioada 2021 – 2027.

Cei interesati pot transmite propuneri, sugestii si opinii cu valoare de recomandare privind Strategia de Dezvoltare Locala a Comunei Mihaesti pentru perioada 2021 – 2027 aici.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Anunt licitatie concesionare spatiu Anexa Camin Cultural Mihaesti

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

Comuna Mihaesti, cu sediul in comuna Mihaesti, sat Mihaesti, Strada Principală nr. 26A, județul Arges, telefon 0248560002, fax 0248560005, e-mail: primarie@mihaesti.cjarges.ro, cod fiscal 4122540.

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: 

            Spatiu in suprafata de 38,13 mp compus din spatiu birou – 34,58 mp si grup sanitar – 3,55 mp, proprietate publica a Comunei Mihaesti, identificat prin nr. cadastral 81331, situat in imobilul reprezentand Anexa Camin Cultural Mihaesti, din comuna Mihaesti, sat Mihaesti, str Principala, nr. –, judetul Arges, pentru furnizarea de servicii postale/de curierat, conform HCL nr. 53/28.10.2021, in baza OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: 

            Prin solicitare scrisa de la registratura Primariei Comunei Mihaesti, din comuna Mihaesti, str Principala, nr. 26A, judetul Arges, pe suport de hartie, contra cost.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 

Registratura Primăriei Comunei Mihaesti, comuna Mihaesti, Strada Principală, nr. 26A, județul Arges

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 

50 lei/exemplar, la casieria Primariei Mihaesti.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 22/11/2021, ora 15.00

4. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 03/12/2021, ora 09.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

Registratura Primăriei Comunei Mihaesti, comuna Mihaesti, Strada Principală nr. 26A, județul Arges

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 

In doua exemplare (original si copie).

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 

03/12/2021, ora 12.00, la sediul Primăriei Comunei Mihaesti, comuna Mihaesti, Strada Principală nr. 26A, județul Arges.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 

Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Arges, Pitesti, B-dul I.C. Bratianu, nr. 7, județul Arges, telefon  0248/216599, fax 0248/ 212410, e-mail: tr-arges@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 05/11/2021

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu